Fresh

Food

Dąbrówka 

ul. Warszawska 79

15 – 201 Białystok

TEL. 85 74-13-666

www.dabrowka.bialystok.pl ;

e-mail: dabrowka4@o2.pl